top of page

Aftaler

Arbejdsrelaterede tilbud gives kun på rekvisitionsbasis - alle fakturaer skal henvise til et rekvisitionsnummer.

Rejseudgifter som færge, vejafgifter og hotelophold vil blive faktureret én til én. Rejsetiden vil være til aftalt pris. Kilometertaksten for kørsel i egen bil er den officielle statstakst, medmindre andet er aftalt.

Betaling forfalder 30 dage efter faktureringsdato.

Afregnings metoder

Fast timepris

Baseret på arbejdes typen,  vil vi skal forhandle en takst - denne takst vil være uden rejseudgifter, og de vil blive tilføjet til fakturaen

Afregning efter tilbud

Der vil højst sandsynligt være et aftalt beløb beskrevet i et overslag eller tilbud

Hotline priser

Hotline-taksterne er generelt relativt høje, da de er baseret på telefonopkald - faste takster kan forhandles

bottom of page